Πανελλήνια Ένωση Κινέζικης Πάλης – Greek Shuai Jiao Union

Οι βάσεις, για την συστηματική εξάσκηση του Shuai Jiao στην Ελλάδα, μπήκαν την άνοιξη του 2013, έπειτα από τη διενέργεια του πρώτου μεγάλου σεμιναρίου που συνδιοργάνοσαν οι προπονητές Δημήτρης Δούκας, Παναγιώτης Δερβέντης και Γιώργος Διβάνης με προσκεκλημένο τον δάσκαλο Liu Zu Guang.
Η δημιουργία της «Πανελλήνιας Ένωσης Κινέζικης Πάλης –
Greek Shuai Jiao Union» ξεκίνησε το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς με σκοπό την συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη της τέχνης αυτής στην Ελλάδα, ενώ από τον Νοέμβριο του 2013 η ένωση έγινε δεκτή ως μέλος στην “European Shuai Jiao Union”. (http://www.esju.kuoshu.co.uk/Greece.html)

Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για την Κινέζικη Πάλη στο βασικό «Μενού» της αρχικής μας σελίδας (/shuai-jiao-san-da/)